ฟังก์ชั่นการทำงานออนไลน์


  การจัดการพนักงาน

 • ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคุณ

 • แดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน!

 • ✓ แบ่งงานตามเวลาจริงกับตัวชี้วัดจำนวนมากของเรา

 • ✓ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อความ

 • ✓ อนุญาตให้ทีมงานของคุณเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการ


 • นอกจากนี้ ยัง :

 • ✓ เพลิดเพลินไปกับอัตราการเติมตารางเวลาของคุณในเวลาจริง

 • ✓ ค้นหาข้อมูลการติดต่อของเพื่อนร่วมงานของคุณเพียงหนึ่งคลิก

 • ✓ จัดประเภทพนักงานของคุณตามตัวอักษรหรือตามลำดับชั้น:

 • ...

  การจัดการลูกค้า

 • ข้อมูลทั้งหมดสามารถเรียกดูได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์

 • ไฟล์ของผู้ป่วยแบบไดนามิกและมีการเชื่อมต่อ!

 • ✓ มีคำตอบที่เป็นปัจจุบันเมื่อมีการโทรศัพท์หรือการนัดหมาย

 • ✓ เข้าถึงประวัติการให้คำปรึกษาที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังจะมี

 • ✓ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับพนักงานของคุณ


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ การจัดการรายการรอเรียกรับบริการและรายการผู้ป่วยที่จัดเก็บไว้

 • ✓ บัตรประจำตัวและข้อมูลการเข้าถึงที่พักอาศัย (ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์)

 • ✓ การเข้าถึงข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

 • ✓ ใบสั่งแพทย์และมิเตอร์ของการรักษาที่เหลือ (สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง)

 • ✓ ไฟล์ผู้ป่วย (เอกสาร รายงาน และข้อมูลจำแนกตามอาชีพ)

 • ✓ สถิติของการให้คำปรึกษาและการซื้อ

 • ...

  การแชร์ไดอารี่

 • มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับความพยายามที่น้อยลงด้วยการแชร์ไดอารี่

 • ลืมตารางเวลาเดิม ...

 • ✓ เข้าถึงไดอารี่ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ✓ รับทราบเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการในสถานประกอบการของคุณในเวลาจริง

 • ✓ ลดอัตราการยกเลิก (การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SMS)


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ แบ่งปันกับตารางเวลากับพนักงานของคุณ

 • ✓ ไม่ลืมสิ่งใดเพราะการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในการนัดหมายของคุณ *

 • ✓ ติดตามความคืบหน้าของวันของคุณกับการแสดงสี **

 • ✓ จัดการการนัดหมายของคุณที่ไม่ใช่การรักษา

 • ✓ คัดลอกสัปดาห์ของคุณได้ในคลิกเดียว

 • ✓ ส่งต่อตารางเวลา ไฟล์ และการสังเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในคลิกเดียว

 • * งานที่ต้องดำเนินการ การเยี่ยมลูกค้า ให้คำปรึกษาซ้ำ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบสั่งสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้อง..
 • ** การให้คำปรึกษาที่คาดการณ์ล่วงหน้า ยกเลิก ที่ไม่ได้ชำระเงิน ที่ยืนยัน ที่เกิดขึ้น...

  รายงานและสถิติ

 • ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง

 • กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...

 • ✓ สถิติทั่วไปเพื่อประเมินการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

 • ✓ สถิติต่อพนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

 • ✓ ค่าเฉลี่ยและตัวชี้วัดเพื่อมุ่งเน้นในสิ่งที่จำเป็น


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ สถิติและตัวชี้วัดกิจกรรมรายสัปดาห์ รายเดือน และตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ...

  การนัดหมายออนไลน์

 • ลูกค้าของคุณทำการนัดหมายเมื่อการนัดหมายนั้นเหมาะกับตนตามเวลาที่คุณว่าง

 • มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณมากขึ้น !

 • ✓ ตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของคุณและช่วงความพร้อมของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • ✓ ปรับปรุงการแสดงผลของคุณบนอินเทอร์เน็ตกับเว็บไซต์การจองขนาดเล็กออนไลน์

 • ✓ ลดภาระงานของเลขานุการของคุณโดยการนัดหมายออนไลน์


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้ป่วยของคุณแต่ละคน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (เพื่อยืนยัน ยกเลิก นัดหมายใหม่)

 • ✓ เติมช่วงเวลาว่างของคุณในนาทีสุดท้าย

 • ...

  ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมลูกค้าของคุณ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเยี่ยมลูกค้าของคุณ!

 • ✓ จัดการการเยี่ยมลูกค้าของคุณใหม่

 • ✓ ดเวลาในการเดินทาง

 • ✓ ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของตารางเวลาในสัปดาห์ของคุณ

 • ✓ พบที่อยู่ใหม่อย่างรวดเร็ว

 • ✓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

 • ✓ เพิ่มความสะดวกสบายของพนักงานของคุณ

 • ✓ ปรับปรุงอัตราความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแทน

 • ...

  การสื่อสารภายในองค์กร

 • การติดตาม การทำให้เป็นมาตรฐาน และระบบอัตโนมัติของข้อมูลเพื่อทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ !

 • ✓ มีข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง

 • ✓ ประหยัดเวลาเนื่องจากมีระบบการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • ✓ เรื่องและข้อความที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถดูทุกสิ่งได้ในพริบตาเดียว


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ การจำแนกประเภทข้อความต่อไฟล์ผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ

 • ✓ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณโดยการใช้ข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญ

 • ✓ ติดตามงานที่มอบให้กับพนักงาน

 • ✓ แชร์เอกสารที่เกิดขึ้นประจำ

 • ...

  การจัดการทรัพยากร

 • จัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุ และห้องให้การรักษาของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • ในทีสุด การจัดการทรัพยากรของฉันก็ง่ายขึ้น!

 • ✓ จัดระเบียบและดูการลาหยุดและการขาดงาน

 • ✓ ติดตามสต็อคของวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์

 • ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของห้องให้การรักษาของคุณ


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ของคุณผ่านระบบการจองห้องพัก

 • ...

  เครื่องมือการตลาด

 • มุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ สร้างแคมเปญของคุณ มีภาพพจน์ที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี

 • เครื่องมือทางการตลาดแบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ!

 • ✓ วางเป้าหมายในสิ่งที่เรามุ่งจะทำกับการค้นหาตามเกณฑ์ของเรา

 • ✓ ดึงดูดลูกค้า

 • ✓ ติดตามผลกระทบที่ได้รับจากแคมเปญของคุณ


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ ให้ผู้ที่ขาดงานกลับเข้ามาทำงาน

 • ✓ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ

 • ...

  การเรียกเก็บเงิน

 • เรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์และค่ารักษาของคุณที่ไม่สามารถเบิกคืนได้

 • ติดตามการชำระเงินของคุณอย่างใกล้ชิด!

 • ✓ เรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์และค่ารักษาของคุณที่ไม่สามารถเบิกคืนได้อย่างง่ายดาย

 • ✓ ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินแล้วและที่ยังค้างชำระอยู่

 • ✓ ติดตามวิธีการชำระเงินและจำนวนเงินที่ได้รับ


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ แก้ไขใบแจ้งหนี้หรือคำอธิบายในใบแจ้งหนี้

 • ✓ สัญญานการแจ้งเตือนในกรณีที่ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าการรักษา

 • ...


  การจัดการพนักงาน

 • ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคุณ

 • แดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน!

 • ✓ แบ่งงานตามเวลาจริงกับตัวชี้วัดจำนวนมากของเรา

 • ✓ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและข้อความ

 • ✓ อนุญาตให้ทีมงานของคุณเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการ


 • นอกจากนี้ ยัง :

 • ✓ เพลิดเพลินไปกับอัตราการเติมตารางเวลาของคุณในเวลาจริง

 • ✓ ค้นหาข้อมูลการติดต่อของเพื่อนร่วมงานของคุณเพียงหนึ่งคลิก

 • ✓ จัดประเภทพนักงานของคุณตามตัวอักษรหรือตามลำดับชั้น:

 • ...

  การจัดการลูกค้า

 • ข้อมูลทั้งหมดสามารถเรียกดูได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทุกอุปกรณ์

 • ไฟล์ของผู้ป่วยแบบไดนามิกและมีการเชื่อมต่อ!

 • ✓ มีคำตอบที่เป็นปัจจุบันเมื่อมีการโทรศัพท์หรือการนัดหมาย

 • ✓ เข้าถึงประวัติการให้คำปรึกษาที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังจะมี

 • ✓ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับพนักงานของคุณ


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ การจัดการรายการรอเรียกรับบริการและรายการผู้ป่วยที่จัดเก็บไว้

 • ✓ บัตรประจำตัวและข้อมูลการเข้าถึงที่พักอาศัย (ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์)

 • ✓ การเข้าถึงข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

 • ✓ ใบสั่งแพทย์และมิเตอร์ของการรักษาที่เหลือ (สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง)

 • ✓ ไฟล์ผู้ป่วย (เอกสาร รายงาน และข้อมูลจำแนกตามอาชีพ)

 • ✓ สถิติของการให้คำปรึกษาและการซื้อ

 • ...

  การแชร์ไดอารี่

 • มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับความพยายามที่น้อยลงด้วยการแชร์ไดอารี่

 • ลืมตารางเวลาเดิม ...

 • ✓ เข้าถึงไดอารี่ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ✓ รับทราบเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการในสถานประกอบการของคุณในเวลาจริง

 • ✓ ลดอัตราการยกเลิก (การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SMS)


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ แบ่งปันกับตารางเวลากับพนักงานของคุณ

 • ✓ ไม่ลืมสิ่งใดเพราะการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในการนัดหมายของคุณ *

 • ✓ ติดตามความคืบหน้าของวันของคุณกับการแสดงสี **

 • ✓ จัดการการนัดหมายของคุณที่ไม่ใช่การรักษา

 • ✓ คัดลอกสัปดาห์ของคุณได้ในคลิกเดียว

 • ✓ ส่งต่อตารางเวลา ไฟล์ และการสังเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในคลิกเดียว

 • * งานที่ต้องดำเนินการ การเยี่ยมลูกค้า ให้คำปรึกษาซ้ำ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบสั่งสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้อง..
 • ** การให้คำปรึกษาที่คาดการณ์ล่วงหน้า ยกเลิก ที่ไม่ได้ชำระเงิน ที่ยืนยัน ที่เกิดขึ้น...

  รายงานและสถิติ

 • ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง

 • กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...

 • ✓ สถิติทั่วไปเพื่อประเมินการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

 • ✓ สถิติต่อพนักงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

 • ✓ ค่าเฉลี่ยและตัวชี้วัดเพื่อมุ่งเน้นในสิ่งที่จำเป็น


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ สถิติและตัวชี้วัดกิจกรรมรายสัปดาห์ รายเดือน และตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ...

  การนัดหมายออนไลน์

 • ลูกค้าของคุณทำการนัดหมายเมื่อการนัดหมายนั้นเหมาะกับตนตามเวลาที่คุณว่าง

 • มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณมากขึ้น !

 • ✓ ตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของคุณและช่วงความพร้อมของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • ✓ ปรับปรุงการแสดงผลของคุณบนอินเทอร์เน็ตกับเว็บไซต์การจองขนาดเล็กออนไลน์

 • ✓ ลดภาระงานของเลขานุการของคุณโดยการนัดหมายออนไลน์


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ บัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้ป่วยของคุณแต่ละคน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (เพื่อยืนยัน ยกเลิก นัดหมายใหม่)

 • ✓ เติมช่วงเวลาว่างของคุณในนาทีสุดท้าย

 • ...

  ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมลูกค้าของคุณ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเยี่ยมลูกค้าของคุณ!

 • ✓ จัดการการเยี่ยมลูกค้าของคุณใหม่

 • ✓ ดเวลาในการเดินทาง

 • ✓ ลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของตารางเวลาในสัปดาห์ของคุณ

 • ✓ พบที่อยู่ใหม่อย่างรวดเร็ว

 • ✓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

 • ✓ เพิ่มความสะดวกสบายของพนักงานของคุณ

 • ✓ ปรับปรุงอัตราความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแทน

 • ...

  การสื่อสารภายในองค์กร

 • การติดตาม การทำให้เป็นมาตรฐาน และระบบอัตโนมัติของข้อมูลเพื่อทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ !

 • ✓ มีข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง

 • ✓ ประหยัดเวลาเนื่องจากมีระบบการส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 • ✓ เรื่องและข้อความที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถดูทุกสิ่งได้ในพริบตาเดียว


 • นอกจากนี้ ยังมี:

 • ✓ การจำแนกประเภทข้อความต่อไฟล์ผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ

 • ✓ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของคุณโดยการใช้ข้อมูลอย่างเชี่ยวชาญ

 • ✓ ติดตามงานที่มอบให้กับพนักงาน

 • ✓ แชร์เอกสารที่เกิดขึ้นประจำ

 • ...

  การจัดการทรัพยากร

 • จัดการทรัพยากรบุคคล วัสดุ และห้องให้การรักษาของคุณได้อย่างง่ายดาย

 • ในทีสุด การจัดการทรัพยากรของฉันก็ง่ายขึ้น!

 • ✓ จัดระเบียบและดูการลาหยุดและการขาดงาน

 • ✓ ติดตามสต็อคของวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์

 • ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของห้องให้การรักษาของคุณ


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ของคุณผ่านระบบการจองห้องพัก

 • ...

  เครื่องมือการตลาด

 • มุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ สร้างแคมเปญของคุณ มีภาพพจน์ที่ดี และมีผลประกอบการที่ดี

 • เครื่องมือทางการตลาดแบบบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ!

 • ✓ วางเป้าหมายในสิ่งที่เรามุ่งจะทำกับการค้นหาตามเกณฑ์ของเรา

 • ✓ ดึงดูดลูกค้า

 • ✓ ติดตามผลกระทบที่ได้รับจากแคมเปญของคุณ


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ ให้ผู้ที่ขาดงานกลับเข้ามาทำงาน

 • ✓ ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ

 • ...

  การเรียกเก็บเงิน

 • เรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์และค่ารักษาของคุณที่ไม่สามารถเบิกคืนได้

 • ติดตามการชำระเงินของคุณอย่างใกล้ชิด!

 • ✓ เรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์และค่ารักษาของคุณที่ไม่สามารถเบิกคืนได้อย่างง่ายดาย

 • ✓ ค้นหาใบแจ้งหนี้ที่มีการชำระเงินแล้วและที่ยังค้างชำระอยู่

 • ✓ ติดตามวิธีการชำระเงินและจำนวนเงินที่ได้รับ


 • นอกจากนี้ ยัง:

 • ✓ แก้ไขใบแจ้งหนี้หรือคำอธิบายในใบแจ้งหนี้

 • ✓ สัญญานการแจ้งเตือนในกรณีที่ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าการรักษา

 • ...